AKCE 2021/2022

  1. Home
  2. /
  3. 2021/2022

Dne 24. 5. 2022 proběhla akce Pojďme spolu za pohádkou, kterou jsme zrealizovali ve spolupráci s MAS Šternbersko z projektu SPOKEŠ – Společně za kvalitní vzdělávání. Žáci naší školy si pro děti z MŠ připravili pohádku O Smolíčkovi. Po divadelním představení následovaly v areálu školní zahrady společné soutěžní disciplíny.

Dne 24. 5. 2022 proběhly projektové dny Kamínky a Stůl plný radosti.

V úterý 17. května 2022 se naši žáci utkali ve školním kole atletického čtyřboje. Svou rychlost, vytrvalost a obratnost porovnávali ve svých věkových kategoriích a lehkoatletických disciplínách: skoku dalekém, hodu míčkem, běhu na 60m a běhu na 800m/1000m. Každý z účastníků podal svůj nejlepší osobní výkon a nikoho neodradilo ani deštivé počasí. V rámci soutěže jsme otestovali nový atletický stadion města Šternberka, který poskytl skvělé zázemí.

Projektový den mimo školu - Animals in the ZOO Svatý Kopeček

Žáci naší školy navštívili ve středu 11. května 2022 ZOO Svatý Kopeček, kde měli možnost zhlédnout sbírku exponátů, díky které mohli zjistit, jaký je na omak kabát žirafy nebo jaguára, jak píchají trny dikobraza, jak velké jsou rozdíly ve velikosti ptačích vajíček nebo čí lebka je tvrdší. Lektor ZOO žákům vysvětlil, co je roh a co paroh, ukázal různé druhy peří, současně žákům umožnil kontakt se živou agamou a želvou.

Následovala prohlídka dalších zajímavých živočichů v ZOO, společně s lektorem. Projektový den byl netradiční v tom, že komentáře probíhali částečně v anglickém jazyce. Žáci tak měli možnost se zlepšit v cizím jazyce přímo v terénu. Součástí projektového dne byla i práce s pracovními listy, které byly také zaměřeny na rozvoj anglického jazyka.

Zaslouženou odměnou byl čas strávený přímo se zvířaty ve výběhu koz a oddych v restauraci pod vyhlídkovou věží.

Projektový den byl financován z projektu Šablony III.

Dne 5. 5. 2022 proběhlo školní kolo dopravní soutěže.

Dne 2. 5. 2022 proběhl Den kariérového poradenství organizovaný MAS Šternbersko.

Dne 27. 4. 2022 se konal projektový den s názvem Školní zahrada. Cílem projektového dne bylo, ve spolupráci s odborníkem z praxe, vybrat vhodné rostliny pro vyvýšené záhony a následně tyto vyvýšené záhony oset a osázet. Projektový den byl završením dlouhodobých prací na renovaci školního pozemku. S panem Hladišem, manažerem a zahradníkem Florcenter, s r.o., děti společně osázely jednotlivé vyvýšené záhony. V první části projektového dne nám pan Hladiš prezentoval firmu Florcenter s r.o., její zaměření a hlavní činnosti, kterými se zabývá. Velmi poutavým a pro děti zajímavým vyprávěním popsal, co je náplní práce zahradníků, co toto zaměstnání obnáší a jak probíhají přípravy na jarní sezonu. Další část probíhala přímo v terénu, u vyvýšených záhonů. Do záhonů jsme společně dosypaly zahradnický substrát. Následovala výsadba do čtyř vyvýšených záhonů. Každá třída si pod dohledem odborníka osázela a osela vlastní záhon, o který bude v průběhu sezony pečovat, zalévat a závěrem sklidí i případné plody. Jeden záhon byl osázen měsíčními jahodami a doplněn listovým salátem s kedlubnami. Další dva budou zeleninové záhony s ředkvičkami, kedlubnami, salátem, špenátem a dýněmi. Čtvrtý záhon bude čistě bylinkový – o každé bylině nám pan Hladiš sdělil, jaké nároky rostlinka vyžaduje a na co se může využívat. Po osázení záhonů následovala výsadba ovocných keřů po obvodu pozemku. Pan Hladiš nejprve ukázal, jak se má keř správně vysazovat. Ve spolupráci s dětmi vysázel ovocné keře – černý, červený a bílý rybíz a několik keřů angreštu. V závěru dne jsme společně s odborníkem zhodnotili odvedenou práci.

Dne 22. 4. 2022 proběhl projektový den Zaléváme šetrně. Projektový den ke Dni Země byl zaměřený na vodu jako nejdůležitější tekutinu. Žáci se dozvěděli, jak mohou šetřit vodou či jakým způsobem funguje kapénková závlaha. Během dne také navštívili čističku odpadních vod ve Šternberku, kde viděli v praxi, jak se voda čistí.

Dne 16. 3. 2022 se konal projektový den s názvem Vdechni druhý život. Během projektového dne se žáci zaměřili na druhotné využití různých druhů obalových materiálů. Z plastů, plechovek, tetrapaku či papíru vyráběli zajímavé výrobky. Někteří postavili roboty, pestrobarevné postavičky či domečky, jiní si z tetrapaku vyrobili peněženku, která jim bude dál sloužit. Každému obalu vdechli druhý život a zachránili ho tak od vyhození do popelnice.

Dne 22. 12. 2021 proběhl projektový den s názvem Vánoce, Vánoce přicházejí.

Dne 8. 12. 2021 proběhla ve školní družině odpolední akce s názvem Výroba vánočního stromečku z těstovin.

Dne 9. 11. 2021 proběhla ve školní družině odpolední akce s názvem Svatomartinské pečení. Žáci vážili suroviny a vyráběli těsta z mouky, cukru a medu. Poté vykrajovali a pekli různé tvary, které nakonec zdobili bílým i barevným sněhem.