PODMÍNKY PŘIJETÍ ŽÁKA

 1. Home
 2. /
 3. PODMÍNKY PŘIJETÍ ŽÁKA

PODMÍKY PŘIJETÍ ŽÁKA - pracoviště Olomoucká 76

Tato součást je samostatně zřízena dle §16 odst.9 Školského zákona pro žáky s mentálním postižením.

Pro přijetí ke vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v OBORU 79-01-C/01 Základní škola realizovaném podle minimálních výstupů Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je podmínkou:

 • osobní podání žádosti zákonného zástupce žáka o přijetí jeho dítěte ke vzdělávání
 • nebo osobní podání žádosti zákonného zástupce žáka o přestup jeho dítěte z jiné základní školy
 • platné doporučení ke vzdělávání vydané školským poradenským zařízením
 • převzetí souhlasného rozhodnutí ředitele školy o podané žádosti zákonným zástupcem

Pro přijetí ke vzdělávání žáků se středním a těžším mentálním postižením v OBORU 79-01-B/01 Základní škola speciální podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu speciální je podmínkou:

 • osobní podání žádosti zákonného zástupce žáka o přijetí jeho dítěte ke vzdělávání
 • nebo osobní podání žádosti zákonného zástupce žáka o přestup jeho dítěte z jiné základní školy
 • platné doporučení ke vzdělávání vydané školským poradenským zařízením
 • převzetí souhlasného rozhodnutí ředitele školy o podané žádosti zákonným zástupcem

PODMÍKY PŘIJETÍ ŽÁKA - pracoviště Olomoucká 173, Základní škola při Psychiatrické léčebně Šternberk

Tato součást je zřízena jako škola při zdravotnickém zařízení

Podmínkou přijetí žáka ke vzdělávání je:

 • informovaný souhlas zákonného zástupce se zařazením žáka k dočasnému vzdělávání po dobu hospitalizace na dětském oddělení PL Šternberk (žák zůstává nadále žákem své kmenové školy)

PODMÍKY PŘIJETÍ ŽÁKA - Školní družina, pracoviště Olomoucká 76

Tato součást poskytuje zájmové vzdělávání kmenových žáků součásti Olomoucká 76

Podmínkou přijetí žáka k zájmovému vzdělávání je:

 • žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k zájmovému vzdělávání a vydání souhlasného rozhodnutí ředitele školy