PROJEKTY

 1. Home
 2. /
 3. PROJEKTY

DOUČOVÁNÍ

Od 1.1.2022 je škola příjemcem dotace
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy s finanční podporou EU
Cílem programu je posílení pedagogické podpory poskytované žákům a odstranění negativních dopadů výluk prezenční výuky způsobenými pandemií covid-19 na vzdělávací výsledky žáků.

Výhody zapojení žáka do doučování

 • práce v menší skupině
 • přizpůsobení pracovního tempa žákovi
 • systematické prohlubování dovedností
 • podrobná zpětná vazba s motivací ke zlepšení

Doučování vedou pedagogičtí pracovníci školy.

PROJEKTY 2021/2022

 • Projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018691 Šablony III – ZŠ Olomoucká, Šternberk je realizován od 01. 01. 2021 dotace je čerpána především na zajištění pozice školního asistenta v ZŠ při PL. Ve 2. pololetí školního roku proběhne projektový den ve škole a projektový den mimo školu. Více zde.
 • Od 02. 09. 2021 je škola opět zapojena do projektu organizace Women for Women, o.p.s. Obědy pro děti. V I. etapě bylo podpořeno 20 žáků, ve II. etapě je aktuálně zapojeno 17 žáků.
 • Škola je i v roce 2022 zapojena jako partner v projektu SPOKEŠ realizovaném MAS Šternbersko, o.p.s. Pedagogové školy se podílí na přípravě aktivit spolupráce s MŠ zaměřené na rozvoj komunikačních dovedností „Pojďte s námi za pohádkou“, aktivit zaměřených na předčtenářskou přípravu „Pojďte s námi za písmenky“ a tvořivé dílny SPOKEŠ.
 • V období 9/2020 – 8/2025 škola realizuje Tranzitní program Green Class ZŠ Šternberk, Olomoucká 76, zaměřený na rozvoj pracovních a sociální dovednosti žáků s cílem, usnadnit absolventům přechod ke střednímu vzdělávání či do zaměstnání a zvýšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. K jeho realizaci využívá mimo jiné venkovní učebnu. V rámci TP spolupracuje s Charitou Šternberk, SOŠ strojírenskou a lesnickou a četnými aktéry trhu práce v regionu.