CENTRUM PODPORY

  1. Home
  2. /
  3. ŠKOLSKÁ RADA

Dne 31. 5. 2021 vydal Olomoucký kraj jako zřizovatel školy pod čj.:52788/2021

Zřizovací listinu školské rady při Základní škole Šternberk, Olomoucká 76 s účinností od 12.7.2021.

Členy školské rady jmenoval:

Ing Pavla Andyse jako zástupce zřizovatele,
Mgr. Milenu Hladišovou jako zástupce pedagogických pracovníků školy
pana Miroslava Gábora jako zástupce rodičů nezletilých žáků

První jednání nové školské rady proběhlo dne 2. 9. 2021, předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Milena Hladišová.

Školská rada v tomto termínu projednala:

  • Výroční zprávu školy za školní rok 2020/2021
  • Návrh rozpočtu školy na rok 2022

Pro školní rok 2021/2022 si stanovila následující úkoly:

  • Podpořit aktivity školy, zejména realizaci Tranzitního programu
  • Vyjádřit se k rozpočtu školy a podpořit snahu vedení školy o realizaci projektu Výměna oken a celkové zateplení objektu ZŠ Šternberk, Olomoucká 76
  • Vyjádřit se k rozborům hospodaření za rok 2021
  • Seznámit se s úpravami ŠVP Spirála
  • Zvážit další možnosti volnočasových aktivit a prezentace školy