Vážení rodiče/zákonní zástupci, v době řádných i mimořádných prázdnin je možné přihlásit účastníka zájmového vzdělávání k docházce do Školní družiny. Přihlášku naleznete v sekci „Dokumenty“ na webových stránkách školy nebo u vychovatelky Školní družiny.
Přihlášku, prosím, předejte vychovatelce v předepsaném termínu (14 – 7 dní před zahájením konkrétních prázdnin).
ŠD bude v provozu, budou-li k docházce o prázdninách přihlášeni alespoň 4 žáci.
Pro informace o provozu v době aktuálních školních prázdnin sledujte prosím „Aktuality“ na webových stránkách školy.
Děkujeme.